You are currently viewing Salomonshøj – En af Bjärehalvöens største landsbyer i 1600-tallet

Salomonshøj – En af Bjärehalvöens største landsbyer i 1600-tallet

LANDSBYEN SALOMONSHØJ optræder i skriftlige kilder fra 1524 som Sallemandte höy. Ordet “Höy” refererer til gravhøjene i området. Højene dominerer stadig synet i landskabet, især Salomonshøjene mod sydøst.

I området findes også flere stensætninger og helleristninger i form af skålgroper. I forbindelse med anlæggelsen af golfbanen i slutningen af ​​1980’erne blev der foretaget arkæologiske undersøgelser. Man fandt flinteskår, flinteflager og skrabere, hvoraf nogle blev dateret til yngre stenalder.

Bemærkelsesværdigt var det store antal ildsteder og kogegruber, man fandt i området. På en plateau på skråningen mod Sinarpsdalen lå de koncentrerede i flere rækker og i forskellige retninger. Både ildstederne og kogegruberne kan have været en del af et beboelsesområde og blev brugt til madlavning, varme- og lyskilder, men de kan også have været brugt ved religiøse ceremonier, hvor elementer af rituel madlavning og offerbål indgik.

Historien afspejles blandt andet i vores logo og rundt omkring på anlægget, hvor vi har bevaret genstande, herunder en pilespids, som banens arkitekt Svante Dahlgren fandt ved nuværende hul nummer 3. I finder den ved den højre indgang til kroen.

Salomonshøj er sandelig et historisk sted, hvor maden og ilden har været en vigtig del af livet, og historiens vingesus omkring Salomonshøj er stadig med os i dag i vores køkken og gryder på Salomonkroen.

Oplev en unik kombination af historie og fornøjelse ved at deltage i vores golfpakker med overnatning. Nyd en mindeværdig golfoplevelse på Salomonshøj og lad landskabets skønhed følge dig gennem hele dit ophold.

Skriv et svar